top of page

ผลงานและบริการของเรา

รูปผลงานและบริการของมิสเตอร์กรีน

 

งานจัดสวน

 

เริ่มจากการพูดคุย

มาเป็นแปลนหรือLayoutที่สวยงาม

ดูไหลเวียน กลมกลืน มีความพอดี

ผู้จัดจะจินตนาการณ์ได้ถึงภาพสามมิติเมื่อเสร็จ

ทั้งขนาด อรรถประโยชน์ การเติบโต Texture

รวมถึงโทนสีสรรของแปลงดอกไม้ด้วยครับ

 

ลงมือจัด เริ่มตั่งแต่การเตรียมดิน

เพราะต้นไม้นานาชนิด

จะต้องย้ายมาอยู่ เติบโตและงอกงามสร้างสีสรรต่อไป

ในบ้านใหม่นี้ครับ

 

ถ้าบางงานมีงานHardscape

ก็จะจัดทำก่อนปลูกต้นไม้ ปูหญ้า และงานสวนกรวดครับ

 

งานขนาดเล็กและไม่ซับซ้อนไม่จำเป็นต้องวาดแบบ

สามารถพูดคุยตกลงกันได้เลยครับ

 

งานปลูกต้นไม้


ต้นไม้ไทยๆเพิ่มเสน่ห์ให้บ้านได้มากครับ

              เช่น จำปี ปีป พิกุล ลำดวล กันเกรา

ไม้ไทยดอกหอมสร้างคุณค่าน่าจดจำ

              เช่น จันทร์กระพ้อ คำม๊อกหลวง

กร่าง ไกร : ไม้ใหญ่ปลูกคู่ซ้ายขวาหน้าบ้านไทยโบราณ

              ให้ความสง่าได้มากครับ

ศรีตรัง : ดอกสีม่วงอ่อน ใบก็ละเอียด ดูหวานมากครับ

อินจัน : ไม้ไทยโบราณหายาก โตช้า

              มีลูกได้สองแบบในต้นเดียวกัน

              ลูกทานดีมีประโยชน์นักแล

ปาล์มแลอินทผาลัม

     ปาล์มบางชนิด ช่วยสร้างบรรยากาศ รีสอร์ท

     หมากบางชนิดให้ความรู้สึกTropical

     อินทผาลัมดูมั่นคง สง่า และแข็งแรง

 

Mr.GREEN มีเรื่องราวพันธ์ไม้นานาชนิดสำหรับคุณ

 

งานดูแลสวน


งานจัดสวนเป็นงานวางแผน เตรียมพื้นที่ปลูก

ตลอดจนงานปลูก

เมื่องานจัดสวนเสร็จสิ้นลงก็เหมือนงานเสร็จลงไป50%

การดูแลสวนอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จำเป็น

อย่างยิ่งเพราะต้นไม้ทุกชนิดมีการเจริญเติบโต

และมีรายละเอียดในการดูแลที่ต่างกัน

การดูแลสวนหลักๆประกอบด้วย

      การแนะนำลูกค้าในการดูแลสวนและรดน้ำ

      การตัดแต่งย่อยและตัดแต่งประจำปี

      การตัดหญ้า

      การใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ

      การให้อาหารเสริมและฮอร์โมน

                ที่ช่วยในการเจริญเติบโต

      ให้ยาป้องกันหรือกำจัดแมลงเชื่อราและโรคพืช

 

มาดูแลสวนอย่างต่อเนื่องกับMr.GREENกันครับ

บริการอื่นๆ

 

งานถมดิน ถมทราย ปรับพื้นที่ด้วยหน้าดิน

มีเครื่องมือหนักไว้บริการ

มีรถเล็กและแรงงานคนบริการในพื้นที่เล็ก

 

ตัวอย่างงานถมดิน หน้าดิน หินคลุก

    สถานที่ : บริษัท Asefa Co.,Ltd

    งาน : ดูแลสวนหย่อม

             ถมหน้าดินปลูกต้นไม้

             ถมปรับหินคลุกทำลานจอดรถ

 

 

 

งานไฟ

 

งานก่อสร้าง

ตัวอย่างงานปรับที่ปูหญ้า

 

  สถานที่ : มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                 (มหาลัยบางมด ซอยบางขุนเทียนทะเล)

  งาน : Blockปูหญ้าศูนย์กีฬา รอบสนามเทนนิส

           บรับที่ปูหญ้าขั้นบันไดศาลพระภูมิ

           ทำสนามฟุตบอล : หญ้านวลน้อย

           สวนบริเวณหอพัก : หญ้ามาเลเซีย

ตัวอย่างการทำบ่อปลา น้ำพุฟองเบียร์

และเทอร์เรสไม้

        เริ่มจากการกำหนดรูปแบบ

           ขุดบ่อ

           วางเข็ม

           วางระบบท่อ

           เทพื้น

           เทข้างบ่อหรือก่อด้วยอิฐมอญ

           ทำเทอร์เรสไม้

           ตกแต่งด้วยหินชั้นและต้นไม้

ตัวอย่างงานสวนแนวตั้ง

         สวนแนวตั้งแบบกระเป๋าสอดรดน้ำจากด้านบน

         โครงการ : Index Creative Village

                        : ร้านกาแฟ

         ชนิด : สวนแนวตั้งแบบกระเป๋าสอด

                    ที่ควรทำควบคู่กับระบบรดน้ำ

                    เพราะต้องการน้ำและปุ๋ยสม่ำเสมอ

 

ปัจจุบันMr.GREENมีบริการสวนแนวตั้งแบบModula

ที่ดูแลรักษาง่ายกว่าแบบเดิมด้วยครับ

ตัวอย่างการจัดสวนBefore-After

           Before : ตัวอย่างบ้านก่อนจัดสวน

            แต่มีสวนแถมจากโครงการ

 

            After : และเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆทั้งหมดแล้ว

            แต่ยังไม่ได้ปูหญ้า

 

ขั้นตอนต่างๆที่ทำเช่น

             วางแผน

             รื้อถอนต้นไม้เดิมหรือย้ายที่บางส่วน

             ถมดิน

             ปรับปรุงดิน

             ปลูกต้นไม้

             วางหิน

             ปรับทราย

             วางทางเดิน

             ปูหญ้า

ตัวอย่างงานออกแบบ

             งานวางแผน วางรูปแบบ

                     ในส่วนที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

                      หลังจากร่างในกระดาษ

             งานออกแบบ2มิติ และสามมิติ

bottom of page