top of page

 Price list

ให้คำปรึกษาและบริการจัดสวนครบวงจร

ด้วยทีมงานคุณภาพ มีความชำนาญมากกว่าสิบปี

1. จัดสวนทั่วไป

บ้านขนาดเล็ก ......................     60,000-100,000 บาท
บ้านขนาดกลาง ....................  120,000-400,000 บาท
 

ปัจจัยการประเมิณราคา

องค์ประกอบของสวน

ความต้องการและงบประมาณของลูกค้า

ขนาดพื้นที่

 

ปรึกษาฟรีครับ

บ้านขนาดกลางใหญ่ ....    600,000-1,500,000+ บาท
บ้านขนาดใหญ่ ...........  1,500,000-3,000,000+ บาท
 

ปัจจัยการประเมิณราคา

ชนิดและขนาดของต้นไม้

องค์ประกอบของสวน

ความยากง่ายของงาน

 

ปรึกษาฟรีครับ

2. จัดสวนบ้านแบบพิเศษ
3. สวนแนวตั้ง

แบบMr.GREEN's Modula ตารางเมตรละ................  10,000-15,000+ บาท
 

ปัจจัยการประเมินราคา

ขนาดพื้นที่และความสูง

โครงสร้างของกำแพง
ชนิดต้นไม้และความยากง่ายของงาน

 

เรายังให้บริการสวนแนวตั้งแบบอื่นๆอีกมากมายในลักษณะที่เหมาะกับพื้นที่

อย่างที่คุณคาดไม่ถึง

 

ปรึกษาฟรีครับ

4. จำหน่ายต้นไม้
    จัดหาพรรณไม้, หญ้า
    และองค์ประกอบสวน

 

ราคาต้นไม้ขึ้นอยู่กับ

ชนิด

ขนาด

จำนวน การขนส่ง การปลูก และบริการอื่นๆ

สถานที่ปลูก ความยากง่ายของงาน

 

สิ่งที่เรามีไว้บริการ

ช่วยท่านเลือกชนิดและขนาดต้นไม้*

จัดหาต้นไม้ตามที่ท่านต้องการ

ดูตำแห่นงและทิศทางการจัดฟอร์มต้น*
ปลูกด้วยรถเครน
ทำค้ำยันในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้สลิงยึด

 

เรายังจำหน่าย/จัดส่งหญ้าและพรรณไม้ทุกชนิด

แก่ลูกค้าในต่างจังหวัดด้วยครับ
 

มีบริการจัดหาหน้าดิน ดินถุง ทรายถม

และปรับพื้นด้วยเครื่องมือหนักด้วยครับ

5. งานน้ำ :   บ่อ บึง ลำธาร
                        น้ำพุ น้ำตก
                        ม่านน้ำ

ลูกบาศเมตรละ ......................   10,000-15,000+ บาท

 

ปัจจัยการประเมิณราคา

ปริมาณงาน

รูปแบบของงานน้ำนั้นๆ

ความยากง่าย

และองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับ

 

เรายังมีงานองค์ประกอบอื่นๆเช่น

                  งานไฟส่องสว่าง ไฟส่องต้นไม้

                  งานไม้และงานปูนที่เกี่ยวกับสวน

                  งานออกแบบสวน 2 และ 3 มิติ

ราคาแล้วแต่ประเภทของงานครับ

6. งานดูแลสวน

อัตราค่าบริการทั่วไป
บ้านขนาดเล็ก    12 ครั้ง/ปี .........................................   36,000+ บาท

บ้านขนาดกลาง  12 ครั้ง/ปี .........................................   54,000+ บาท

บ้านขนาดใหญ่   12 ครั้ง/ปี .........................................   72,000-144,000+ บาท

 

บริษัท หรือสถานประกอบการขาดใหญ่

ครั้งละ 10,000-40,000 บาท (สัญญารายปี)

 

จำนวนครั้งต่อ1โปรแกรม

ปีละ 12, 18 และ 36 ครั้งต่อปี แล้วแต่การจัดโปรแกรมการดูแล
 

รายการที่มีเตรียมไว้การบริการ

บริการ1 ดูแลสนามหญ้า
บริการ2 ดูแลต้นไม้ยืนต้นและปาล์ม*
บริการ3 ดูแลต้นไม้พุ่ม
บริการ4 ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช ให้ฮอโมนและอาหารเสริมต่างๆ*

บริการ5 พื้นฟูสภาพสวนที่ขาดการดูแล*
 

การจัดโปรแกรมและการให้บริการต่างๆรวมถึงราคาขึ้นกับลักษณะของสวน

7. บริการให้คำปรึกษา

 

 

บริการให้คำปรึกษา/ตีราคานอกพื้นที่ ...............................   ครั้งละ 2,000+ บาท

ถ้าจ้างทำงานหรือจ้างออกแบบ ค่าดูงานนี้หักคืนลูกค้าในงวดสุดท้ายครับ

 

บริการให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์ เมลล์ และไลน์ ................   ฟรีครับ

bottom of page