top of page
Mr.GREEN : Landscape & Environment
Spacial Price

Special Offers

เราพร้อมมอบสวนสวยมีระดับ

ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน

เพื่อลูกค้าคนพิเศษของเรา

Mr.GREEN

Landscape & Environment

งานจัดสวน งานจัดสวนของเราเป็นงานภูมิทัศน์เพื่อคุณภาพชีวิติและสิ่งแวดล้อม

                     ที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อผลงานที่ลงตัวและมีคุณค่า ไม่เหมือนใคร

                     ใช้ความใส่ใจในการจัดองค์ประกอบตามลักษณะพื้นที่ การไหลเวียนถ่ายเทของแสงและอากาศ

                     ผสานความชอบของลูกค้า อรรถประโยชน์ใช้สอย และศิลปะความสวยงามของพืชนานาพันธุ์

                     อีกทั้งยังคำนึงถึงการเติบโตงอกงามของต้นไม้แต่ละชนิดในอนาตค

                     ด้วยขั้นตอนการคัดสรรพืชพรรณ การขนส่งและการปลูกอย่างพิถีพิถัน

                     เพื่อความเป็นอยู่ที่สบายของลูกค้า และการเจริญเติบโตงอกงามของพรรณไม้

         

พื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวกับคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกื่อหนุนกันอย่างมาก

                     การจัดสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีการจัดทำได้ในหลายรูปแบบ ในลักษณะพื้นที่และวัถตุประสงค์ที่ต่างกันออกไป

                     เช่น การจัดสวนในบ้านอยู่อาศัย มีการจัดได้หลากหลายรูปแบบ

                     ซึ่งในบ้านหนึ่งหลังยังสามารถจัดสวนแยกออกได้อีกหลายโซน เช่น สวนไม้ดอกหน้าบ้าน สวนไม้หอมใกล้ตัวบ้าน

                     สวนทรอปิคอลแนวทางเดินข้างบ้าน สวนอังกฤษของวัยรุ่น สวนสมุนไพรใกล้ครัว สวนไม้ร่ม สวนเฟิร์น สวนไม้ใบ เป็นต้น

         

สวนแนวตั้ง เป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้าที่ไม่ชอบความจำเจ และอยากเพิ่มพื้นที่ความสดชื่นที่ไม่ถูกจำกัดอยู่แต่ในแนวราบ

                     การจัดสวนแนวตั้งของเรานั้นได้คิดค้นเพื่อคำนึงถึงความคงทนสวยงามของสวนเป็นหลัก อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย และประหยัดพลังงาน

                     โดยเรามีวิธีคิดออกแบบตามหลักธรรมชาติ ที่เป็นวิธีเฉพาะของทางเรา ด้วยวิธีการปลูก  การเลือกพืชพรรณ

                     ส่วนผสมของวัสดุปลูก รวมถึงวิธีการให้อาหารและน้ำแก่พืชพรรณชนิดนั้นๆ

                     ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเป็นการจัดสวนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการDisplayชั่วคราว

 

พื้นที่สีเขียวในบริษัท รีสอท และสถานที่ราชการ

                     แบ่งตามอรรถประโยชน์และวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น

                    1.การจัดสวนหน้าป้ายบริษัท-หน้าตึก เพื่อเน้นความสวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ และให้ความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน

                    2.การตกแต่งสถานที่จำเพาะ เช่นรีสอท โรงแรม มักมีความจำเพาะของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ต่างกัน

                       ซึ่งการเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างมาก มีทั้งการRenovate การขยายพื้นที่ และการวางแผนจัดสวนใหม่

                    3.การจัดสวนเพื่อความร่มรื่นในองค์กร เช่น การจัดพื้นที่พักผ่อน การสร้างศาลาริมน้ำ ปลูกไม้ชายน้ำ ทำซุ้มทางเดินไม้เลื้อย

                       รวมถึงปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นแก่พนักงานในจุดต่างๆ เช่นลานจอดรถ ทางเท้า มุมนั่งเล่น เป็นต้น

                    3.การปูหญ้าทำสนามฟุตบอล การปูหญ้าในบล็อกเพื่อตกแต่งรอบสนามกีฬาหรือทำลานจอดรถ เป็นต้น

                                                                                                                                                                                                   Written by Mr.GREEN

bottom of page