MG1 Wooden Terrace
MG1 Wooden Terrace

press to zoom
MG2 Natural Design
MG2 Natural Design

press to zoom
MG7 Exotic Shade Garden.jpg
MG7 Exotic Shade Garden.jpg

press to zoom
MG1 Wooden Terrace
MG1 Wooden Terrace

press to zoom
1/7
Mr.GREEN : Landscape & Environment
Spacial Price

Special Offers

เราพร้อมมอบสวนสวยมีระดับ

ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน

เพื่อลูกค้าคนพิเศษของเรา

Mr.GREEN

Landscape & Environment

งานจัดสวน งานจัดสวนของเราเป็นงานภูมิทัศน์เพื่อคุณภาพชีวิติและสิ่งแวดล้อม

                     ที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อผลงานที่ลงตัวและมีคุณค่า ไม่เหมือนใคร

                     ใช้ความใส่ใจในการจัดองค์ประกอบตามลักษณะพื้นที่ การไหลเวียนถ่ายเทของแสงและอากาศ

                     ผสานความชอบของลูกค้า อรรถประโยชน์ใช้สอย และศิลปะความสวยงามของพืชนานาพันธุ์

                     อีกทั้งยังคำนึงถึงการเติบโตงอกงามของต้นไม้แต่ละชนิดในอนาตค

                     ด้วยขั้นตอนการคัดสรรพืชพรรณ การขนส่งและการปลูกอย่างพิถีพิถัน

                     เพื่อความเป็นอยู่ที่สบายของลูกค้า และการเจริญเติบโตงอกงามของพรรณไม้

         

พื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวกับคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกื่อหนุนกันอย่างมาก

                     การจัดสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีการจัดทำได้ในหลายรูปแบบ ในลักษณะพื้นที่และวัถตุประสงค์ที่ต่างกันออกไป

                     เช่น การจัดสวนในบ้านอยู่อาศัย มีการจัดได้หลากหลายรูปแบบ

                     ซึ่งในบ้านหนึ่งหลังยังสามารถจัดสวนแยกออกได้อีกหลายโซน เช่น สวนไม้ดอกหน้าบ้าน สวนไม้หอมใกล้ตัวบ้าน

                     สวนทรอปิคอลแนวทางเดินข้างบ้าน สวนอังกฤษของวัยรุ่น สวนสมุนไพรใกล้ครัว สวนไม้ร่ม สวนเฟิร์น สวนไม้ใบ เป็นต้น

         

สวนแนวตั้ง เป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้าที่ไม่ชอบความจำเจ และอยากเพิ่มพื้นที่ความสดชื่นที่ไม่ถูกจำกัดอยู่แต่ในแนวราบ

                     การจัดสวนแนวตั้งของเรานั้นได้คิดค้นเพื่อคำนึงถึงความคงทนสวยงามของสวนเป็นหลัก อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย และประหยัดพลังงาน

                     โดยเรามีวิธีคิดออกแบบตามหลักธรรมชาติ ที่เป็นวิธีเฉพาะของทางเรา ด้วยวิธีการปลูก  การเลือกพืชพรรณ

                     ส่วนผสมของวัสดุปลูก รวมถึงวิธีการให้อาหารและน้ำแก่พืชพรรณชนิดนั้นๆ

                     ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเป็นการจัดสวนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการDisplayชั่วคราว

 

พื้นที่สีเขียวในบริษัท รีสอท และสถานที่ราชการ

                     แบ่งตามอรรถประโยชน์และวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น

                    1.การจัดสวนหน้าป้ายบริษัท-หน้าตึก เพื่อเน้นความสวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ และให้ความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน

                    2.การตกแต่งสถานที่จำเพาะ เช่นรีสอท โรงแรม มักมีความจำเพาะของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ต่างกัน

                       ซึ่งการเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างมาก มีทั้งการRenovate การขยายพื้นที่ และการวางแผนจัดสวนใหม่

                    3.การจัดสวนเพื่อความร่มรื่นในองค์กร เช่น การจัดพื้นที่พักผ่อน การสร้างศาลาริมน้ำ ปลูกไม้ชายน้ำ ทำซุ้มทางเดินไม้เลื้อย

                       รวมถึงปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นแก่พนักงานในจุดต่างๆ เช่นลานจอดรถ ทางเท้า มุมนั่งเล่น เป็นต้น

                    3.การปูหญ้าทำสนามฟุตบอล การปูหญ้าในบล็อกเพื่อตกแต่งรอบสนามกีฬาหรือทำลานจอดรถ เป็นต้น

                                                                                                                                                                                                   Written by Mr.GREEN