top of page

มาปลูกต้นไม้กระถางเล็กไว้ตั้งโต๊ะกัน ^_^


--เลือกต้นไม้กับกระถางที่ดูเหมาะกัน วันนีใช้Succulentกับกระถางปั้นมือสีขาวครับ--

--เปลี่ยนเครื่องปลูกหน่อย เอาใบแห้งๆออกด้วยนะ แอบมีต้นเล็กๆอยู่ด้วย--

--ดูมุมต่างๆให้ต้นไม้วางได้จังหวะที่เหมาะสม--

--โรยกรวดซักหน่อย วันนี้ใช้หินผูเขาไฟสีดำเกล็ดจิ๋วๆครับ ทำให้ต้นไม้ดูเด่นขึ้นมา--

--แท้น แท้น.. เสร็จละคับ--

ได้ต้นไม้ไปวางบนโต๊ะ หรือประดับมุมต่างๆอีกต้นแล้วครับ--


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page